Peddon ile #AkışaBırak!r

Peddon Satın Alarak dünyaya katkıda bulunabilirsin.

2.5x Daha az Karbon Salınımı

Havaya salınan CO2, CO ve CH4 emisyonları atmosfer için zararlıdır ve iklim değişikliğinin temel itici gücüdür.

7.9x Daha az Su Kullanımı

Tampon ve ped üretiminde nehir ve göl gibi kaynaklardan yüksek miktarda tatlı su kullanılır.

3.3x Daha az Fosil Yakıt

Peddon üretimi daha az enerji ve kömür ve petrol gibi yenilenemeyen fosil yakıtların kullanımını gerektirir.